Gå til hoved-indhold

CSR aktiviteter - for miljø, medarbejdere og samfund

Miljø - det gør vi:

Byggeri kræver byggematerialer og ressourcer. Et af kerneområderne i vores miljøarbejde handler om korrekt affaldssortering og genanvendelse af så mange materialer som muligt. Samtidigt har vi fokus på at minimere vores ressourceforbrug. Vi har et vedtaget mål om at nedsætte vores elforbrug med 10% over de næste tre år på vores adresse i Slagelse. Samtidigt har vi installeret fartbegrænsning på vores biler og gør en dyd ud af at passe på vores ting for at undgå unødvendig slitage på værktøj og køretøjer. Georg Berg har været med til at udvikle en CO2 neutral plade, som kan være med til at nedsætte et byggeris samlede CO2 belastning. 

På byggepladsen

I forbindelse med vores partnerskab med Jobcenter Slagelse er der iværksat et projekt, der dels har til formål at sikre beskæftigelse samtidigt med at vores affald sorteres på en måde, der sikrer optimal genanvendelse. 

Medarbejdere - det gør vi:

På kontoret

Vores kontor er bygget med tanke på miljøet som en integreret del. Vi har installeret energisparerforanstaltninger og isoleret bygningen med henblik på et optimalt indeklima og gode energi løsninger i forhold til køl og varme. Vi har 100% affaldssortering på affald fra vores kontor og værksted. Alt affald bliver enten genanvendt eller brugt til fjernvarme. 

Tryghed, udvikling, arbejdstilfredshed og sundhed er kerneområder, når det gælder vores medarbejdere. Vi vil være en god og sund arbejdsplads, der støtter medarbejderes ønsker om kurser og videreuddannelse, ligesom vi støtter medarbejdere, der har lyst til at arrangere sports- eller andre sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen. Vi har tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere. Georg Berg A/S har en alkoholpolitik og tilbyder medarbejdere med alkoholproblemer hjælp til at løse det. Medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge kan få hjælp til dette. Vi accepterer vi ikke mobning og tager alle henvendelser om mobning meget alvorligt. Som en moderne virksomhed forholder vi os aktivt til stress. Vi har implementeret en stresspolitik med henblik på at forebygge, reducere og afhjælpe stress. Sammen med stresspolitikken har vi iværksat konkrete initiativer, så Georg Berg A/S som arbejdsgiver i fællesskab med den stressramte medarbejder kan løse situationen nu og her og reducere stress fremadrettet.

På byggepladsen

Alle skal have ordentlige arbejdsforhold og betingelser i overensstemmelse med dansk lovgivning. Også når arbejdet udføres af underentreprenørers ansatte.

På kontoret

Mennesker er forskellige. Hvad der får den enkelte til at trives er individuelt. Hos Georg Berg A/S er der mulighed for at vælge, om man arbejder bedst på fælleskontor eller har brug for at kunne lukke døren. Ledere bliver undervist i, hvordan de kan tackle deres egen stress, og samtidigt hvordan de kan afhjælpe medarbejderes stress. 

Socialt- og samfundsansvar - det gør vi:

Sikkerhed og arbejdsmiljø er et fast punkt på ledelsesmøder og en integreret del af vores daglige arbejde på byggepladsen og på kontoret. Vi har naturligvis et fungerende Arbejdsmiljøudvalg, med valgte Arbejdsmiljørepræsentanter, der mødes regelmæssigt samt ved særlige behov. Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemført eller være tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen. 

I tilfælde af en arbejdsulykke, skal arbejdsulykken meldes til sikkerhedsorganisationen og Arbejdstilsynet. Hurtigst muligt herefter gennemgås ulykken af arbejdsmiljøgruppen og den involverede medarbejder, så årsagerne til ulykken kan blive belyst, så det kan forebygges i fremtiden.

På byggepladsen

Alle Georg Berg A/S’ medarbejdere er uddannet i sikkerhed og korrekt brug af værnemidler. Georg Berg A/S stiller de nødvendige værnemidler til rådighed for vores medarbejdere. I forbindelse med opstart af en ny opgave skal der altid laves en APV, så arbejdet kan planlægges med henblik på at minimere risiko for skader og arbejdsulykker. 

Byggelederen er ansvarlig for at gennemgå sikkerhed og gældende sikkerhedsforanstaltninger forud for opstart på en ny opgave. Hvis det vurderes, at der er særlige sikkerhedsrisici ved en arbejdsopgave, skal der udarbejdes en APV for den pågældende opgave før den påbegyndes. 

Der forefindes naturligvis de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger (Kemikaliehåndbog) på alle vores byggepladser. Vi stiller krav om sikkerhed for alle på vores byggepladser. Det gælder også for underentreprenørers ansatte.

På kontoret

Vi foretager APV på kontoret hvert 3. år og opfodrer alle til at henvende sig til arbejdsmiljøorganisationen hvis der opstår behov i mellem tiden. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

Sikkerhed og arbejdsmiljø - det gør vi:

Som virksomhed er det nærliggende for os at medvirke til at løse en af vor tids problemstillinger; beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Derfor har Georg Berg A/S indgået en Partnerskabsaftale med Slagelse Jobcenter. Det overordnede formål er at støtte borgerne i at få og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Som en del af vores partnerskabsaftale tilbyder vi virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, voksenlærling pladser. 

Et centralt element af vores sociale ansvarlighed som virksomhed er at uddanne unge lærlinge. I Georg Berg A/S har vi lang tradition for dette og betragter det som en del af vores virksomheds DNA. Hvert år uddanner vi 3-5 lærlinge og sætter en ære i at være med til at forme unge mennesker gennem uddannelse. Vi tilbyder naturligvis også praktikforløb for folkeskoleelever, bygningskonstruktør- og ingeniørstuderende. 

 

Med vores fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, gør vi hvad vi kan for at yde en forebyggende indsats mod arbejdsskader og nedslidning. Hvis det mod alle forventninger sker, er Georg Berg A/S’ politik at tilbyde medarbejderen et mere skånsomt job, eventuelt med nedsatte og tilpassede arbejdstider. Vi har implementeret en Seniorpolitik for at imødekomme ønsker fra vores seniormedarbejdere om nedsat tid, fleksible arbejdstider etc. i de sidste par år på arbejdsmarkedet. 

Vores sociale ansvarlighed rækker dog længere end den arbejdsmæssige dagligdag. Georg Berg A/S er dybt forankret i vores lokalsamfund og har en løbende dialog med lokale aktører om, hvor og hvordan vi bedst kan støtte og medvirke til skabe et stærk lokalsamfund. Vores indsatser inkluderer støtte til lokale sportsklubber og lokale initiativer, der har til formål at yde hjælp til Slagelses borgere. 

Etik - det gør vi:

Kvalitet, effektivitet og sikkerhed er grundpiller i alle aspekter af vores virksomhed. Vi opfører os ordentligt og er en ærlig samarbejdspartner, fordi vi tror på, at et tillidsfuldt samarbejde er den bedste vej til succes. Vi accepterer ikke nogen former for prishæmmende aktiviteter og udfører ikke arbejde ’uden regning’. På byggepladsen og hos kunder optræder vi professionelt og venligt. 

Vi har udarbejdet et skema til vurdering af de miljømæssige og sociale forhold i anlægsfasen når vi påbegynder et byggeri. Med skemaet sikre vi os, at der er taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og forbehold for at sikre mindst mulige gener for beboer og naboer i anlægsfasen.