Corporate Social Responsibility

CSR i Georg Berg A/S betyder, at vi tager ansvar for miljø, medarbejdere og samfund

I Georg Berg A/S lever vi af at bygge og er med til at forme den verden vi selv, vores børn og

børnebørn skal leve i. Derfor har vi stærke holdninger til vores CSR ansvar; miljø, medarbejdere

og det samfund vi er en del af – lokalt som globalt.

Vi ønsker, at vores arbejde og virksomhed skal bidrage med en positiv merværdi, og tror på, at en sund forretning og bæredygtighed går hånd i hånd. Vores politik og målsætninger for miljø, medarbejdere og samfundsansvar sætter rammen for, hvordan vi ønsker at drive forretning. Vores CSR politik og målsætninger er konkretiseret i en række praktiske handlingsplaner, der sikrer, at vi holder fokus og kontinuerligt forbedrer os.

Læs vores CSR Politik her

Læs om vores CSR aktiviteter her 

 

Miljø

Vores holdning: Vi vil være på forkant når det gælder om at skåne miljøet. Derfor har vi fokus på at udvikle vores forretning i en grønnere retning og kontinuerligt forbedre os.

 • Vi vil udføre vurdering af miljøpåvirkningen som led i planlægning af ethvert byggeri

 • Vi vil nedbringe vores samlede CO2 udledning

 • Vi vil reducere spild og minimere ressourceforbrug

 • Vi vil optimere affaldssortering og genanvendelse

 • Vi vil deltage aktivt i udviklingen af bæredygtige metoder og byggematerialer

Læs mere om vores Miljøaktiviteter her 

 

Medarbejdere

Vores holdning: Et godt arbejdsmiljø handler om tryghed, udvikling og arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljøet har afgørende betydning for glæden ved at gå på arbejde. Derfor har vi fokus på at skabe en god og sund arbejdsplads.

 • Vi vil tilbyde en sikker og sund arbejdsplads for alle ansatte

 • Vi vil optimere trivsel og arbejdsglæde blandt vores medarbejdere

 • Vi vil inddrage medarbejdere og have en god omgangstone

 • Vi vil støtte medarbejdere i sundhedsfremmende aktiviteter og initiativer

 • Vi vil forebygge og håndtere stress

Læs mere om vores Medarbejderaktiviteter her

 

Sikkerhed & Arbejdsmiljø

Vores holdning: Vores holdning er, at kvalitet, sikkerhed og effektivitet hænger uløseligt sammen. Vi accepterer ikke, at nogen risikerer at komme til skade eller blive syge af at være på arbejde. Derfor stiller vi altid krav om sikkerhed for alle på vores byggepladser. Det gælder også for vores underentreprenørers ansatte.

 • Vi vil tilbyde en sikker arbejdsplads til alle

 • Vi vil integrere sikkerhed og arbejdsmiljø i det daglige arbejde

 • Vi vil forebygge risici, arbejdsulykker og nedslidning

 • Vi vil stille krav om sikkerhed og brug af værnemidler for alle, som arbejder på vores byggepladser

Læs mere om vores Sikkerhed & Arbejdsmiljøaktiviteter her 

 

Socialt- & Samfundsansvar

Vores holdning: Som en moderne entreprenørvirksomhed ønsker vi at være en aktiv del vores omverden – lokalt som globalt. Derfor engagerer vi os, og vil være med til at løfte nogle af de udfordringer vores samfund står overfor. Vi vil tage aktivt samfundsansvar.

 • Vi vil være med til at løse opgaven i forhold til beskæftigelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet

 • Vi vil være en aktiv og engageret medspiller i vores lokalsamfund

 • Vi vil tilbyde en rummelig arbejdsplads med plads til alle uanset køn, etnisk baggrund og alder

 • Vi vil sikre gode vilkår for senior ansatte og ansatte med nedsat arbejdsevne

Læs mere om vores Socialt- & Samfundsansvarsaktiviteter her

 

Etik

Vores holdning Kvalitet, effektivitet og sikkerhed er grundpiller i alle aspekter af vores virksomhed. Vi opfører os ordentligt og er en ærlig samarbejdspartner, fordi vi tror på at, et tillidsfuldt samarbejde er den bedste vej til succes. Vi accepterer ikke nogen former for prishæmmende aktiviteter og udfører ikke arbejde ’uden regning’. På byggepladsen og hos kunder optræder vi professionelt og venligt.

 • Vi vil udføre vurdering af eventuelle påvirkninger i området og beboerne som led i planlægning af et byggeri

 • Vi vil være en god og pålidelig samarbejdspartner

 • Vi vil aflevere et ordentlig stykke arbejde

 • Vi vil udføre arbejde for de samme kunder igen og igen

Læs mere om vores Etikaktiviteter her