WHISTLEBLOWERORDNING

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere har Georg Berg A/S en whistleblowerordning.
I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme og ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre Georg Berg A/S' økonomisk tab eller skade Georg Berg A/S' omdømme. Der indberettes via https://georgberg.integrityline.com. Der kan ikke foretages indberetninger på andre måder. 
På ovenstående link finder du Georg Berg A/S whistleblower-politik, hvor du kan finde yderligere oplysninger.