Gå til hoved-indhold

Campus Emdrup

Vinduesudskiftningen berørte et område på ca. 7.500 m2 fordelt på flere etager i flere af Campus Emdrups bygninger. Alle arbejder skulle foregå samtidig med at alle bygningerne var i fuld drift og skulle udføres med størst mulig hensyntagen til bygningernes daglige brugere. Georg Berg A/S stod for håndteringen af alt sikkerhed og logistik omkring hensynet til bygningernes bruger og alt arbejdet blev derfor udført og planlagt i tæt samarbejde med disse. Entreprisen indeholdt udskiftning af døre og vinduer, herunder håndtering af PCB-forurening af de gamle vin-duesfuger. Der udførtes ny solafskæmning på syd- og vest-facader, murerarbejder på facader og ved vinduesåbninger, samt indvendige malerarbejder ved lysninger, vinduesplader og vægge. Opstilling og nedtagningen af alle nødvendige stilladser, platforme, lifte og kraner var også indeholdt i entreprisen.